contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie
Veiligheidszorg neemt een belangrijke plaats in bij de uitvoering van VROM-regelgeving door gemeenten en provincies. Zowel bij de vergunningverlening en handhaving rond bedrijven als bij de inrichting van de openbare ruimte. Niet verworderlijk dat externe veiligheid een van de kernpunten is in het beoogde profiel van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Op basis van de kwaliteitscriteria moet het bevoegd gezag, afhankelijk van de aanwezige bedrijven, twee tot zelfs 13 EV-experts in huis hebben. Hieraan kan bij voorbaat vrijwel geen enkele instantie voldoen. In dat licht is het niet verwonderlijk dat risicovolle bedrijven een belangrijk deel uitmaken van het zogenaamde basistakenpakket dat gemeenten en provincies mogelijk verplicht bij een RUD moeten onderbrengen.

Dit artikel is gepubliceerd in RO-Bulletin nr. 7, november 2010
Download hier het artikel.

John Smits