contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie

MijnZorg2

Bij de aanpak van zorgfraude wordt de zorgconsument over het hoofd gezien als informatiebron. Pas als er vermoedens van fraude zijn wordt de zorgconsument geraadpleegd. Samen met Indicia ontwikkelden we de idee om middels een app, Mijnzorg.io, de zorgconsument een rol te geven bij het voorkomen van zorgfraude. Oftewel van “Mij ’n zorg naar Mijnzorg”. Tijdens het VNG congres over handhaving in het sociaal domein hebben we ons idee en de clickable demo gepitched. We zijn nu op zoek naar partijen die samen met ons willen investeren in de verdere ontwikkeling. Bekijk presentatie en laat ons weten wat u er van vindt.

Mijnzorg