contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
De Arena Consulting Group is een bestuurskundig en organisatiekundig adviesbureau dat opereert in de arena van het openbaar bestuur. De adviseurs hebben een brede, praktische en conceptuele kennis en ervaring. Opgedaan binnen de overheid, in de consultancy, bij ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en in de academische wereld. De Arena Consulting Group staat dan ook voor een structurele en alomvattende verbetering van de publieke organisatie. En levert een bijdrage aan het beter kunnen managen van de omgeving van het openbaar bestuur.

De Arena Consulting Group adviseert en ondersteunt bestuurlijke en ambtelijke organisaties bij de uitvoering van publieke taken in de werkvelden omgeving, participatie en veiligheid. We helpen bij het:

  • het doorlichten en evalueren van bestaande praktijken;
  • het ontwikkelen van scenario's;
  • bepalen en realiseren van de bedrijfs- en beleidsstrategieën;
  • vergroten van het (be)sturend en regisserend vermogen;
  • zoeken naar het juiste schaalniveau en samenwerkingsvormen daarbij;
  • het ontwerpen en inrichten van (samenwerkings)organisaties;
  • verbeteren van de besturing en bedrijfsvoering;
  • sluiten en optimaliseren van de beleidscyclus;
  • verbeteren van de klantgerichtheid.

Slagvaardig, enthousiast en doelgericht.

De Arena Consulting Group heeft gekozen voor het concept van de virtuele organisatie. Een insteek waarbij niet een gebouw, maar juist de mensen het hart vormen van de organisatie. En dat ziet u terug in de aanpak. De grenzen van onze organisatie passen zich aan de vraagstukken aan waarmee we bezig zijn. Daartoe werken we samen met andere specialisten en integreren we met de organisaties van onze klanten.

Onze ICT-omgeving stelt ons in staat om op elke gewenste locatie en ieder tijdstip een virtuele kantooromgeving te creëren. Daarnaast heeft de Arena Consulting Group een virtueel Forum ontwikkeld voor bestuurlijke en organisatorische vraagstukken rond duurzame ontwikkeling. Relaties van de Arena-organisatie hebben de mogelijkheid om tot deze virtuele kantooromgeving en gemeenschap toe te treden.