contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten

HeythuysenDe gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) geven samen uitvoering aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hiervoor werken de geo-medewerkers per 20 februari 2017 samen vanuit Heythuysen. In oktober hebben de colleges van B&W het voorgenomen besluit genomen om een Expertise Centrum Geo (ECGeo) op te richten. Vanaf 1 januari 2018 detacheren de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert hun geo-medewerkers naar Leudal en worden de geografische werkzaamheden aan Leudal opgedragen. Arena Consulting verzorgt voor deze transitie de kwartiermaker, met tevens de rol van manager tot het moment van formele oprichting.

Voor de samenwerking tussen de vier gemeenten werd eerder een intentieverklaring ondertekend. De gemeenten hebben een ambitie uitgesproken om een Geo-expertise centrum (ECGeo) LNRW te realiseren, te starten met het gezamenlijk in beheer hebben van de BGT.

Op maandag 20 februari is in het gemeentehuis van Leudal het regionale ECGeo van start gegaan. In dit Expertise Centrum Geo (ECGeo) bundelen de vier gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert hun kennis en kunde voor een kwalitatief betere uitvoering van de huidige en toekomstige Geo-werkzaamheden. Geografische informatie krijgt immers een steeds belangrijkere rol bij onze gemeentelijke taken, zoals bij de planvorming en projecten, het beheer van de openbare ruimte, het analyseren en voorspellen van gedrag van burgers/bedrijven en het adequaat reageren op calamiteiten.

2017-02-20 ECGeo in LeudalDe geo-medewerkers van de vier gemeenten werken samen aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het beheer en onderhoud van de geografische gegevens en applicaties die hiervoor nodig zijn. Zij zorgen voor het inwinnen van, verstrekken van, beheren van en adviseren over geografische gegevens. De medewerkers werken ook gezamenlijk aan het bedrijfsplan voor de periode na 1 januari 2018. Met het bedrijfsplan wordt de samenwerking van de vier gemeenten op het gebied van de geo-werkzaamheden nog steviger verankerd. Daarbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar een vorm waarbij de interne en externe afnemers optimaal worden bediend.

De colleges van B&W hebben in oktober 2017 een voorgenomen besluit genomen over het bedrijfsplan en de bijbehorende bestuursovereenkomst. Beide stukken liggen voor advies bij de Ondernemingsraad en worden daarna aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie:
John Rayer

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Leudal.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Nederweert.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Roermond.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Weert.