contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten

Geo LNRWDe gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) geven samen uitvoering aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hiervoor werken de geo-medewerkers per 20 februari 2017 samen vanuit Heythuysen. Op 1 juli 2017 dient dit Expertise Centrum Geo (ECGeo) een meer structurele vorm te krijgen. Arena Consulting verzorgt hiervoor de kwartiermaker.

 Voor de samenwerking tussen de vier gemeenten werd eerder een intentieverklaring ondertekend. De gemeenten hebben een ambitie uitgesproken om een Geo-expertise centrum (ECGeo) LNRW te realiseren, te starten met het gezamenlijk in beheer hebben van de BGT.

Op maandag 20 februari is in het gemeentehuis van Leudal het regionale ECGeo van start gegaan. In dit Expertise Centrum Geo (ECGeo) bundelen de vier gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert hun kennis en kunde voor een kwalitatief betere uitvoering van de huidige en toekomstige Geo-werkzaamheden. Geografische informatie krijgt immers een steeds belangrijkere rol bij onze gemeentelijke taken, zoals bij de planvorming en projecten, het beheer van de openbare ruimte, het analyseren en voorspellen van gedrag van burgers/bedrijven en het adequaat reageren op calamiteiten.
2017-02-20 ECGeo in LeudalDe geo-medewerkers van de vier gemeenten werken samen aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het beheer en onderhoud van de geografische gegevens en applicaties die hiervoor nodig zijn. Zij zorgen voor het inwinnen van, verstrekken van, beheren van en adviseren over geografische gegevens. De medewerkers werken ook gezamenlijk aan het bedrijfsplan voor de periode na 1 juli 2017. Met het bedrijfsplan wordt de samenwerking van de vier gemeenten op het gebied van de geo-werkzaamheden nog steviger verankerd. Daarbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar een vorm waarbij de interne en externe afnemers optimaal worden bediend.

Meer informatie:
John Rayer

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Leudal.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Nederweert.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Roermond.
Klik hier voor meer informatie over de gemeente Weert.