contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
04 Werkt logo FBinnen het werkgeversservicepunt 04Werkt werken 14 gemeenten, 3 SW-bedrijven en het UWV samen met als doel het verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Het resultaat is dat er in 2015 2.000 mensen met een uitkering zijn geplaatst op vacatures en in 2016 gaat de 2.200 zeker worden gehaald. Enkele onderdelen van dit project waren onder meer: het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept, opstellen van marktbewerkingsplannen voor economische sectoren, inrichten van accountteams per sector, inrichten website en een communicatie- en marketingplan. Door jaarlijks duidelijke targets af te spreken en te monitoren kan er gezamenlijk en 'evidence based' worden gestuurd door bestuurders en uitvoerders. En dat heeft weer geholpen bij de onderlinge relaties en collectief eigenaarschap.


Meer informatie:
Ronald van den Boom

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Eindhoven.