contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
DrechtstedenVeel gemeenten hebben of zijn zich aan het oriënteren op hun toekomstige positie. Keuzes over zelfstandigheid, ambtelijke fusie, herindeling of andere vormen van samenwerking komen aan bod. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft ook een dergelijke oriëntatie uitgevoerd. Dit leidde medio 2015 tot het besluit om toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Dit is een bestaande samenwerking van zes gemeenten die binnen de regeling een groot aantal taken gezamenlijk uitvoeren en die tevens als een gezamenlijk netwerk andere zaken oppakken.

Het besluit van de gemeente betekent dat zij haar zelfstandigheid behoudt en dat een groot aantal taken in samenwerking met of door de Drechtsteden wordt uitgevoerd. De projectleider vanuit Arena begeleidt de toetreding tot de GR Drechtsteden. Dit betekent:
  • Het voorbereiden van de formele toetreding.
  • Het planmatig overdragen van een groot aantal taken vanuit de gemeentelijke uitvoering naar het samenwerkingsverband. Het gaat om taken op het gebied van bedrijfsvoering, sociaal domein, civiele werkzaamheden, beleidstaken sociaal, ruimtelijk en economisch.
  • De personele overgang.
  • Uittreding uit twee bestaande gemeenschappelijke regeling.
Meer informatie:
Marc van den Heuvel

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Hardinxveld-Giessendam.