contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
NuenenDe gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen willen de ketensamenwerking in het sociaal domein verbeteren. Dat doen ze in samenwerking met de WSD-groep uit Boxtel. Er zijn twee concrete projecten gestart waarbij we de gemeenten ondersteunen. Een project is  gericht op vergunninghouders en een project is gericht op zorgcliënten. Bij de eerste doelgroep staat integratie van vergunninghouders centraal. Voor alle vergunninghouders wordt de komende tijd een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan is de basis voor de begeleiding van de vergunninghouder op weg naar zelfstandigheid, participatie en werk. Bij de tweede doelgroep gaan we inwoners van beide gemeenten opzoeken waarmee de gemeenten het contact zijn verloren of waarmee intensiever contact gewenst is. Ook met hen gaan we in gesprek en zoeken we naar mogelijkheden om hen te ondersteunen en te begeleiden op weg naar meer zelfstandigheid op weg naar werk.

Meer informatie:
Ronald van den Boom