contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
IPO externe_veiligheidHet is de bedoeling dat de te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) een belangrijke rol gaan spelen bij de borging van de organisatie en uitvoering van EV-taken. Het accent ligt daarbij – zo lijkt het in elk geval – met name op de risicovolle bedrijven, in het bijzonder de BRZO-bedrijven. De EV-taken reiken echter verder.
 
Bijvoorbeeld in de relatie met ruimtelijke ordening, herontwikkeling, communicatie en beleidsontwikkeling. Daarnaast heeft de ervaring geleerd dat er een goede wisselwerking moet zijn tussen backoffice (RUD) en frontoffice (gemeenten) én dat het in stand houden van een goed netwerk (voor ervaringsuitwisseling) essentieel is. Het is niet duidelijk in hoeverre in de RUD-vorming externe veiligheid in bredere zin (voldoende) aandacht krijgt.

De provinciale programmaleiders externe veiligheid (tot 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma financiering) hebben – in IPO-verband - het initiatief genomen om hier meer inzicht in te krijgen.  Dit is mede van belang om de resultaten uit de programmafinanciering niet verloren te laten gaan en goed te laten landen in de RUD-structuur. Het IPO heeft aan Arena Consulting de opdracht gegeven de provinciale programmaleiders externe veiligheid daarbij te ondersteunen.

De ondersteunen bestaat uit het uitvoeren van een quickscan van de stand van zaken en het met de programmaleiders op basis daarvan uitstippelen van een agenderingsstrategie. De quickscan richt zich zowel op de procesmatige aandacht en positie van externe veiligheid bij de RUD' s (speelt externe veiligheid een rol bij de besluitvorming en inrichting) als de inhoudelijke contouren (hoe komt de RUD er qua externe veiligheid uit te zien?).
  
De verkenning loopt van februari tot april 2012.

Meer informatie:
John Smits

Klik hier voor meer informatie over IPO.