contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
odzob omgevingskaartIn 2015 heeft Arena Consulting onder de titel 'van dienstverlener naar strategisch partner' het governancemodel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) tegen het licht gehouden.

Naar aanleiding daarvan heeft de ODZOB een aantal maatregelen genomen. Onder meer in het directiemodel, de kwaliteit van de betrokkenheid en besluitvorming van het Algemeen Bestuur, het relatiebeheer en het functioneren van de ambtelijke overlegstructuur (opdrachtgeversplatform). Deze maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd.

Met het oog op het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het strategisch plan van de ODZOB, heeft de ODZOB aan Arena gevraagd de effecten van de getroffen maatregelen in beeld te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode april-augustus 2017. Evenals in 2015 vindt het onderzoek plaats aan de hand van gesprekken met bestuurders en (account)managers en een integrale digitale bevraging van alle leden van het bestuur, management/directie van de ODZOB en de ambtelijk opdrachtgevers van gemeenten en provincie.

De bevindingen worden in september en oktober in respectievelijk het DB en AB vastgesteld.

Meer informatie: John Smits