contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
goirleBij gemeenten is projectmatig werken steeds gangbaarder. Op alle terreinen. Alhoewel projecten in principe tot het domein van het college van B en W behoren - immers uitvoering - is de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad niet volledig uit beeld. Zeker waar het gaat om projecten met een groot maatschappelijk belang en/of maatschappelijke en financiele risico's.

De rekenkamercommissie van de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Goirle heeft aan Arena Consulting en Beeckk adviseurs gevraagd om het projectmatig werken bij de gemeente Goirle te evalueren.

Hierin wordt in beeld gebracht hoe projectmatig werken en projecten in relatie tot de gemeenteraad, zijn verankerd en hoe de praktijk zich verhoudt tot het eigen beleid, algemeen aanvaarde standaarden en ervaringen elders. Wat het laatste betreft wordt - vergelijkenderwijs - ook gekeken wat de doorwerking is van eerdere rekenkamerrapporten voor de gemeenten Dongen en Loon op Zand.

Het onderzoek moet medio 2017 worden afgerond.

Meer informatie:
John Smits (Arena)
Jorn van der Werf (Beeckk)