contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
P1000931De provincie Drenthe is 50% aandeelhouder in de NV Waterbedrijf Drenthe, waar de WMD 100% onderdeel van is. Sinds circa 2004 is de WMD – via dochterondernemingen - betrokken bij diverse ontwikkelingsprojecten, onder meer in Indonesië. In de loop van 2015 werd duidelijk dat de participatie in deze projecten verliesgevend was. De NV Waterbedrijf heeft naar schatting 13 miljoen euro moeten afboeken op de projecten en het eigen vermogen met eenzelfde bedrag zien dalen. De aandeelhouders – waaronder voor de helft de provincie Drenthe – moeten hiervoor een voorziening treffen. Naar het verloop van het proces en de financiële en juridische implicaties werden en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen inmiddels een aantal maatregelen genomen. 

In de vergadering van 19 april 2017 heeft de PvdA (ondersteund door CDA, PVV en D66), Provinciale Staten van Drenthe opgeroepen tot een aanvullende analyse van de eigen (informatie)positie en rol in het hele proces. Op basis daarvan heeft de Commissie van Onderzoek besloten tot een onderzoek, aanvullend op het reeds uitgevoerde en nog lopende onderzoek. Het doel van het onderzoek is om Provinciale Staten meer inzicht en handvatten te bieden voor het invullen van hun kaderstellende en controlerende rol bij (juridisch) meer complexe verbonden partijen en/of bij ‘incidenten’ zoals NV Waterbedrijf Drenthe. Dit aanvullende onderzoek is daarbij nadrukkelijk niet bedoeld om een (politiek en juridisch) oordeel te vellen over het dossier als zodanig, maar om lessen te leren voor de toekomst. 

Start is in oktober met doorlooptijd van 2-3 maanden.

Meer informatie: John Smits