contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
WSD2De WSD-groep en de gemeente Best willen de ketensamenwerking in het sociaal domein verbeteren. Twee van onze adviseurs, te weten Ronald van den Boom en Marc van den Heuvel, ondersteunen hen daarbij. Er wordt in de volle breedte naar de dienstverlening het sociaal domein gekeken en we zoomen in op de integratie van werk&inkomen in de keten. Aan de hand van een foto van de huidige situatie en op basis van klantreizen gaan we experimenteren met nieuwe aanvliegroutes en gaan we concreet aan de slag.

Meer informatie:
Ronald van den Boom
Marc van den Heuvel