Wilt u begeleiding bij het omgevingsplan door de grondleggers van de ‘regionale aanpak starten met het omgevingsplan’
van VNG?

Waarom kiezen voor Esther en Jos?

Zij ontwikkelden de methodiek ‘regionale aanpak starten met het omgevingsplan’ in opdracht van VNG

Er namen al 220 gemeenten in Nederland succesvol deel aan hun sessies

         Zij begeleidden al ruim 800 ambtenaren om te starten met het omgevingsplan

Wie zijn Esther en Jos?

Esther Poot is jurist en 14 jaar werkzaam bij een gemeente op het gebied van het Omgevingsrecht: sinds 2015 als projectleider van één van de eerste experiment omgevingsplannen en vanaf 2017 is zij betrokken bij de staalkaarten voor het omgevingsplan bij Aan de slag met de Omgevingswet.

>> Lees meer

Jos is goed thuis in de processen en vraagstukken rondom de Omgevingswet. Vanaf 2012 adviseert hij overheden in verschillende rollen bij het implementeren van de wet. Hij adviseert bij het opstellen van plannen van aanpak en begeleidt bij het oefenen met instrumenten uit de wet.

>> Lees meer

Starten met het omgevingsplan

Dit programma bestaat uit vier bijeenkomsten, waarbij u kennis opdoet over het omgevingsplan en inzicht krijgt in de keuzes die u moet maken. Ook gaat u oefenen met het opstellen van stukjes omgevingsplan. U maakt kennis met de hulpmiddelen die in opdracht van VNG zijn ontwikkeld en gaat onder begeleiding van Esther en Jos aan de slag met concrete casuïstiek uit uw eigen organisatie (gemeente of uitvoeringsdienst).

Sessie 0:
Voorbereiding en instructie

Sessie 1:
Kennismaking, visie op het omgevingsplan, ontwerpen omgevingsplan

Sessie 2:
Transitiefase inrichten

Sessie 3:
Acties nu, planning maken vervolg

800 tevreden deelnemers

Esther en Jos hebben inmiddels meer dan 20 regio’s begeleid bij de aanpak. In totaal hebben zij ruim 8oo deelnemers begeleid. Ervaring uit deze sessies is dat de deelnemers heel snel groeien in kennis en vaardigheden om met het omgevingsplan aan de slag te kunnen. Het in dit traject aan de slag gaan maakt de voorbereiding op het omgevingsplan concreter en geeft duidelijke handvatten om op voort te bouwen. De rustige en duidelijke aanpak, brede kennis van Esther en Jos en het delen van goede voorbeelden werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Wij nemen graag contact met u op

3 Redenen om nu te starten

1. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Om de wet goed in te voeren is het verstandig de nodige voorbereidingen te treffen. Het regionaal aanbod is een goede en efficiënte manier om deze voorbereiding vorm te geven.

2. Door het regionaal verband, bij voorkeur ook met de ketenpartners (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD), leert u ook van elkaar. Dit regionaal verband kan in grotere of kleinere groepen deelnemende organisaties vorm krijgen.

3. Er gingen u al ruim 800 deelnemers voor die dankzij de sessies goed van start zijn gegaan met hun omgevingsplan.

Preferred supplier van